bronx_vit

Vi är aktiva så att ni kan ta det lugnt

 Sharpe Ratio: 2,65 (year 2021)      |      Sortino Ratio: 4,57 (year 2021)      |      Ann. Standard Deviation 8,22% (year 2021)     |     Maximum Drawdown: -4,68% (year 2021)      |     Correlation vs S&P 500: 0,89 (year 2021)     |     Performance Year To Date: -23,29% 

Fondens nettoexponering mot aktier

Värdet uppdateras med en dags fördröjning

0

Över 100% nettoexponering
Fondens kortsiktiga marknadssyn är starkt positiv.

60% – 100% nettoexponering
Positiv marknadssyn.

30% – 60% nettoexponering
Fondens kortsiktiga marknadssyn är neutral till svagt positiv.

30% och lägre
Fondens marknadssyn är svagt negativ till starkt negativ. Fonden har ökat sin kassa samt tagit derivatpositioner för att minska risken

Förklaring nettoexponering mot aktier

Nettoexponering mot aktier beräknas som fondens långa minus korta positioner via aktierelaterade derivat mot aktiemarknaden. Exempelvis om fonden innehar 40% långa aktiepositioner samt 10% korta aktierelaterade derivat blir exponeringen mot aktier 30% (40%-10%). Förväntar man sig att aktiemarknaden skall gå upp vill man ha en hög nettoexponering och om man tror aktiemarknaden skall gå ner vill man ha en låg alternativt negativ nettoexponering.

Historisk exponering YTD 2022

Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar Oktober 2022

Förvaltarkommentar Oktober 2022 Stark oktobermånad Efter en svag septembermånad kom oktober att bli en stark månad. Plain Capital Bronx avancerade 9,23% och var därmed starkare

Läs mer »

Förvaltarkommentar Augusti 2022

Förvaltarkommentar Augusti 2022 Ny inflationsoro pressade börsen Efter en stark julimånad kom augusti att återigen handla om inflationsoro och hög volatilitet. Plain Capital Bronx minskade

Läs mer »

Förvaltarkommentar Juli 2022

Förvaltarkommentar Juli 2022 Stark börs under en varm månad Plain Capital Bronx avancerade +13,41% under Juli månad. Det var inte bara en vädermässigt varm månad

Läs mer »

Förvaltarkommentar Maj 2022

Förvaltarkommentar Maj 2022 Plain Capital Bronx stod emot en sur börs och klättrade +0,58% under maj månad Världens börser befinner sig fortsatt i en högvolatil

Läs mer »

Förvaltarkommentar April 2022

Förvaltarkommentar April 2022 Fortsatt svag börs där vi agerar köpare  Börserna fortsatte ner under månaden och vi passar på att öka exponeringen i bolag vars

Läs mer »

Förvaltarkommentar Mars 2022

Förvaltarkommentar Mars 2022 Återhämtning efter en svag period på börsen Trots ökad oro på världens marknader med krig, inflation och hökagtiga centralbanker avslutades mars månad

Läs mer »

Möt förvaltaren

Härligt att du hittat till fonden Plain Capital Bronx! Mitt namn är Patrik Wallenberg och jag har flera års erfarenhet av förvaltning. Med bakgrund inom hedgefond, räntefond, blandfond samt tillväxtmarknader är mitt fokus att skapa en god avkastning till alla våra investerare med ett tydligt fokus på att balansera risk och söka stabil avkastning. Detta genom att söka avkastning globalt och aktivt.

Möt förvaltaren

Härligt att du hittat till fonden Plain Capital Bronx! Mitt namn är Patrik Wallenberg och jag har flera års erfarenhet av förvaltning. Med bakgrund inom hedgefond, räntefond, blandfond samt tillväxtmarknader är mitt fokus att skapa en god avkastning till alla våra investerare med ett tydligt fokus på att balansera risk och söka stabil avkastning. Detta genom att söka avkastning globalt och aktivt.