cropped-bronx_bla.png

Förvaltarkommentar April 2022

Förvaltarkommentar April 2022

Fortsatt svag börs där vi agerar köpare 

Börserna fortsatte ner under månaden och vi passar på att öka exponeringen i bolag vars värderingar kommit ner till attraktiva nivåer. Marknaden tenderar att ta ut svängarna rejält och vi anser att många stabila bolag fått oförtjänt mycket stryk. Något som öppnat upp för attraktiva ingångsnivåer. Bolagsrapporterna visade över lag styrka men aktiernas utveckling tyngdes av förnyad inflationsoro och Rysslands krig i Ukraina. Vi söker i vår förvaltning attraktiva investeringar i starka och växande bolag. När de aggregerade känslorna hos investerarna är negativa skapar detta möjligheter på sikt då många bolags aktiekurser handlas ner omotiverat mycket. Eftersom marknaden tenderar att ta ut svängarna för mycket på både upp respektive nedsidan agerade vi köpare i bolag vars värderingar kommit ner och ser fortsatt volatilitet på marknaden som kan öppna möjligheter för den aktive placeraren.

Marknadernas utveckling för månaden

Börsåret 2022 har inletts mycket svagt och under april månad fortsatte nedgångarna på världens börser. Trotts starka rapporter från bolagen där många slog förväntningarna kom inflationsoron och Rysslands krig i Ukraina att överskugga rapporterna. Bolagen guidade försiktigt vilket man kan förstå med hänsyn till flera orosmoln på marknaden.  Hög volatilitet, alltså stora svängningar i priset på marknaderna tolkar vi som osäkerheten från investerarna. Denna miljön där osäkerhet skapar hög volatilitet öppnar upp för möjligheter för den aktiva placeraren som haft en god kassahållning.  Men hur avslutades månaden för marknadens olika index.

Storbolagsindex OMXS30 summerade april månad med en nedgång om -1,73%. Storbolagsindexet OMXSPI föll -4,72%. Så fördel till storbolagsindexet OMXS30 för månaden.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi sjönk DAX  med -2,2%. 

På andra sidan Atlanten var det tuffare stämning och S&P500 sjönk med hela -8,8%, det industritunga Dow Jones Industrial gick ner -4,91% samtidigt som det tekniktunga NASDAQ100 hade sin sämsta månad sedan år 2008 och föll med -13,37% för månaden. Så med facit i hand en negativ månad där tech föll mest och storbolagen klarade sig bättre. 

Kort & lång sikt

Marknaderna befinner sig i en högvolatil miljö där snabba rörelser skall ses som möjligheter för den aktiva förvaltaren. Bakomliggande faktorer är krig, inflationsoro, hökaktiga tongångar från centralbanker och tillväxtdata. En mix av orosmoln som marknaden reagerar starkt på och navigerar utefter. I denna miljö uppkommer möjligheter för den aktiva förvaltaren som med fördel av en större kassahållning kan nyttja nerpressade värderingar i stabila bolag som attraktiva ingångsnivåer. Vi gick in i börsåret med en större kassa och ser nu flera intressanta ingångsnivåer varvid vi är nettoköpare i denna nergången på marknaden. Vidare ser vi översålda nivåer på marknaderna och förväntar oss uppgång från dessa nivåer. Vi menar även att mycket prisats in i kurserna vilket ger attraktiva ingångsnivåer på sikt. Dock anser vi att vi fortsatt kommer ha en svängig marknad och att vara aktiv och köpa på svaghet och ta hem delar av vinst på styrka kommer gynna utvecklingen.

 För er som är intresserade av hur vi agerar i olika marknadsfaser kan ni läsa mer om detta på vår hemsida HÄR

Hur presterade fonden under månaden.

Plain Capital Bronx minskade med -5,2% och vi agerade nettoköpare under månadens nedgångar.

Med fördel av en större kassahållning från mars månad kunde vi agera köpare på attraktiva nivåer under april månad och har en kortsiktigt positiv syn på marknaden.

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 Utveckling AprUtveckling YTDMålavkastning 8-12%Överavkastning mot målavkastning
Plain Capital Bronx-5,2%-17,99%Ej uppnådd0%

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Tills nästa månadsbrev för maj vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare