cropped-bronx_bla.png

Förvaltarkommentar Augusti 2022

Förvaltarkommentar Augusti 2022

Ny inflationsoro pressade börsen

Efter en stark julimånad kom augusti att återigen handla om inflationsoro och hög volatilitet. Plain Capital Bronx minskade med 9,86%. Under månaden nyttjade vi delar av den ökade kassan från augusti till att fylla på vår långsiktiga aktieexponering.

Marknadernas utveckling för månaden

Som vi beskrev för juli förväntade vi oss en andhämtning efter en mycket stark julimånad. Men med ny inflationsoro pressades börserna kraftigt ner under augusti månad. Räntan som backat under juli klättrade återigen och den höga USD mot SEK klättrade även den efter att ha backat under juli. En mix som inte gynnar aktier eller risktillgångar. Vidare ser vi en hög andel blankningar som vi beskrev i juli och där investerarna söker tydlig vändning i inflationen innan dessa trycker på köpknappen. Tydligt är att marknadens höga volatilitet skapar otroliga möjligheter på sikt där kvalitetsbolag handlats ner till intressanta nivåer samtidigt som den aggregerade pessimistiska bilden väl kan bjuda på vidare nedgångar. Hur vi tänker kring detta återkommer vi till lite längre ner i texten under ”kort & lång sikt” 

Men låt oss nu titta på hur marknaderna utvecklades under månaden.

Storbolagsindex OMXS30 summerade augusti månad med en nedgång om -5,52%. Storbolagsindexet OMXSPI föll tillbaka -7,25%. Så fördel till storbolagsindex OMXS30 för månaden.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi minskade DAX  med -4,81%. 

På andra sidan Atlanten var det även där en negativ utveckling  och S&P500 minskade med -4,24%, det industritunga Dow Jones Industrial gick ner -4,06% samtidigt som det tekniktunga NASDAQ100 fick se sig besegrad med en nedgång om -5,22% för månaden. Så med facit i hand en svag månad för världens börser.

Kort & lång sikt

Som vi beskrev i juli förväntade vi oss en viss andhämtning efter en stark julimånad. Augusti månad kom dock att bli mer negativ än vad vi förväntade oss. På kort sikt ser vi ytterligare volatilitet innan en stabilare vändning på aktiemarknaderna. Vidare nyttjar vi den ökade kassan från juli månad till att fylla på våra innehav på kommande nedställ för ett kommande lättnadsrally mot slutet av året. Vi menar att vi är inne i den sista delen av denna nedgången och tar sikte på en betydligt starkare utveckling mot slutet av året och kommande börsår. Delar av anledningen till vår positiva syn är en kombination av den extremt pessimistiska marknadssynen och den höga andelen kassahållning hos globala fonder. Även en hög andel blankningar. Detta tillsammans kommer skapa ett stort köptryck när blankningar skall köpas tillbaka samtidigt som andelen kassa återigen skall in i aktiemarknaden. Man skall inte glömma att det alltid ser riktigt illa ut innan en vändning kommer på aktiemarknaden. Aktiemarknaden som är framåtblickande skall då ta in kommande års stabilisering med fallande inflation, minskade råvarukostnader och en dollar som vi menar toppar inom kort mot den svenska kronan. ”Buy on fear sell on greed” menar vi kommer löna sig trotts att vi just nu står i stormens öga och kan konstatera att rädslan styr flödena. Vi väljer att lyfta blicken och fokusera framåt och aktivt handlar in oss i bolag med starka kassaflöden och stabila affärsmodeller som detta till trots fått se sina aktiekurser falla omotiverat mycket. Vidare lyfter vi gärna fram de större investmentbolagen som numera handlas till attraktiva rabatter. 

 För er som är intresserade av hur vi agerar i olika marknadsfaser kan ni läsa mer om detta på vår hemsida HÄR

Hur presterade fonden under månaden.

Plain Capital Bronx minskade med -9,86% under augusti månad.

Största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling tillskrivs Lime, Nordic Waterproofing som avancerade +18,06% samt Ericsson. 

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 Utveckling AUGUtveckling YTDMålavkastning 8-12%Överavkastning mot målavkastning
Plain Capital Bronx-9,86%-26,99%Ej uppnådd0%

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Tills nästa månadsbrev för september vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare