cropped-bronx_bla.png

Förvaltarkommentar December 2022

Förvaltarkommentar December 2022

Stark avslutning för Bronx trots fallande börser

Trots fallande börser under årets sista månad avancerade Bronx med +3,4%

Marknadernas utveckling för månaden

Efter två starka månader i ryggen kom årets sista månad att avslutas med fallande börser. 

Storbolagsindex OMXS30 summerade december månad med en nedgång om -2,81%. Storbolagsindexet OMXSPI gick ner -2,68%. Så fördel till det bredare indexet OMXSPI för månaden.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi sjönk DAX  med -3,29%. 

På andra sidan Atlanten var det än mer dystrare utveckling och S&P500 minskade med -5,9%, det industritunga Dow Jones Industrial gick ner -4,07% samtidigt som det tekniktunga NASDAQ100 rasade -9,06% för månaden. Så med facit i hand en dyster avslutning på ett dystert börsår där tillväxtbolag och teknikbolag stod för dom största nedgångarna.

Summerat för året 

OMXSPI: -24,61%

S&P500: -19,44%

NASDAQ100: -32,97%

Kort & lång sikt

Med ett helt nytt börsår framför oss förväntar vi oss ett par dagars styrka in i det nya året. Därefter och för hela Q1 är vi inte lika positiva. För helåret är dock vår bild av en annan karaktär men låt oss först redogöra vår bild i det mycket korta perspektivet innan vi tar sikte på vad vi menar är en längre uppgång efter ett stökigt Q1. 

Efter en svag avslutning på börsåret 2022 ser vi en möjlighet till en viss styrka inledningsvis in i 2023. Dock är vår bild att nuvarande nivåer på den svenska börsen är ett resultat av short squeeze rally samt en alltför positiv tolkning av vad vi menar kommer skaka om börsen under årets första kvartal. Det vi menar kortsiktigt är att vinsterna under rådande förhållanden är svårmotiverade vilket i vår mening kommer leda till nedrevideringar av vinsterna. Likaså ser vi risker för minskade orderingångar, avtagande tillväxt och minskade vinster vilket leder till att värderingarna kanske inte är så låga på sina håll. Vidare ser vi bank som väger tungt i svenska indexen som en motpol till Indexutvecklingen då vi menar att bank kortsiktigt gjort sitt på uppsidan. Sen anser vi att nedgångarna under föregående år var väl motiverade med en omvärldsoro, stigande inflation och stigande räntor. Dock menar vi att kommande risk är i relation till de estimerade vinsterna för bolagen och den kraftigt avtagande konsumtionen vilket kan föra börserna söderut under första kvartalet. 

Så varför är vi då positiva till året som helhet med ovan nämnda risker. Jo vi ser efter ett stökigt första kvartal, möjligheter för en mycket lugnare börs och lågvolatila uppgångar under en längre tid. Vi menar att inflationen kommer ner vilket ger centralbankerna data för att lugna ner räntebanan. Men vi tror att inflationens hastighet nedåt kan gå väldigt fort och så även konjunkturen vilket inte bara motiverar för centralbankerna att lugna ner sig utan att inta en mycket mer duvaktig inställning och ev stimulera ekonomin som bromsat in kraftigare än förväntat. Efter vad vi menar blir ett dystert första kvartal kommer värderingar och framåtblickande utveckling se betydligt positivare ut från ett rejält negativt sentiment hos investerarna. Vi ser inte någon onaturligt stark uppgång utan en tillbakagång till en mer normal marknad där uppgångarna kommer ske under en lägre volatilitet. Vi tror även att tech och tillväxt kommer tillbaka från att varit nertryckta till nivåer som inte återspeglar dom framtida tillväxtpotentialerna. 

Det är alltid mycket svårt att sia om framtiden men vår bild är ett svagt första kvartal och sedan en mer naturlig uppgång under en längre tid där bolag med reala vinster kommer gynnas.

 För er som är intresserade av hur vi agerar i olika marknadsfaser kan ni läsa mer om detta på vår hemsida HÄR

Hur presterade fonden under månaden.

Plain Capital Bronx ökade med +3,4% och passade på att ta hem en del vinster för att öka kassahållningen.

Största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling tillskrivs en mycket aktiv handel med ökad samt minskad exponering under perioden.

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 Utveckling DecUtveckling YTDMålavkastning 8-12%Överavkastning mot målavkastning
Plain Capital Bronx+3,4%-21,12%Ej uppnådd0%

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Tills nästa månadsbrev för januari vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *