cropped-bronx_bla.png

Förvaltarkommentar Januari 2022

Förvaltarkommentar Januari 2022

Stor volatilitet för årets första månad

Efter en stark avslutning på föregående år kom januari månad att bli en negativ månad på världens börser. Sällan går marknaden spikrakt upp och under januari  fick vi se hur marknaden gick från att vara överköpt till att bli översåld under en mycket kort tidsperiod. För det bredare indexet OMXSPI kom januari månad att bli den näst sämsta januarimånaden sedan år 2008. Bakomliggande faktorer till nedgångarna återkommer vi till lite längre ner i texten och även varför vi kortsiktigt är mycket positiva till aktier trots oron som bet sig fast under den gångna månaden.

Marknadernas utveckling för månaden

Efter en stark avslutning på börsåret 2021 var flertalet index kortsiktigt överköpta. Till detta kom inflationsoron, oron för räntan och en mer hökaktig ton från centralbanker att få marknaden att skaka till under månaden. Högt värderade tillväxtbolag stod för majoriteten för nedgångarna samtidigt som värdebolagen höll emot bättre. 

Storbolagsindex OMXS30 summerade januari månad med en nedgång om -5,35%. Än tuffare var det för storbolagsindexet OMXSPI som föll hela -9,84%. 

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi sjönk DAX  med -2,6%. 

På andra sidan Atlanten var det samma stämning och S&P500 minskade -5,26%, det industritunga Dow Jones Industrial gick ner -3,32% samtidigt som det tekniktunga NASDAQ100 minskade -8,52% för månaden. Så med facit i hand en mycket svag inledning på börsåret 2022 med tydliga nedgångar inom tech och tillväxtbolag.

Kort & lång sikt

Som vi beskrev i december månad förväntade vi oss en mer skakig utveckling där vi gick in i januari månad med en större kassa för att addera mer aktieexponering till mer aptitliga värderingar. Nedgången vi såg under januari blev dock mer skarp än vad vi förväntat oss men skapade även fina ingångslägen till attraktiva värderingar. Historik pekar på att det ofta är en svag börsutvecklingen kring tidpunkten för den första räntehöjningen. Detta tog marknaderna fasta på och resultatet blev att de räntekänsligare tillväxtbolagen fick se skarpa nedgångar i sina aktiekurser. Vår syn ligger fast att vi kommer återfå styrka i marknaden samt räknar med en stark utveckling från denna nivån in mot slutet av Q1.  Vi passade på att handla på oss i bolag med starka kassaflöden och tydliga affärsmodeller. För vad vi även vill förtydliga är att januaris nedgångar skapade fina köplägen men i selektivt utvalda bolag. Selektivitet och bolag vars värderingar pressats ner oförtjänt mycket i oron trots stabila utsikter skapar goda möjligheter. ” Buy on feer sell on greed” kan enklast beskriva det vi såg och hur vi agerade under januari.  Precis som föregående marknadsbrev där vi gick från överköpta nivåer står vi nu på översålda nivåer kortsiktigt och menar att detta spelar väl ut med vår syn på att vi kommer få förnyad kraft uppåt där denna nedgång öppnat upp för att addera aktieexponering kortsiktigt. Vi ser vidare ett volatilt år framför oss där aktiv förvaltning kommer gynnas starkt och att kunna öka respektive minska exponeringen mer frekvent för att nyttja större rörelser. Något vi under januari månad nyttjade då vi gick från en större kassahållning till att investera i välskötta och växande bolag till rimliga värderingar. 

Vi ska även komma ihåg att vi kommer ifrån en tid av stora stimulanser och mycket låga räntenivåer. Här är vi i det korta perspektivet inte lika oroliga som marknaden utan tar vara på tillfället att öka i bolagen vi ämnar att äga under längre tid. Det vi ser nu i inledningen av rapportperioden är att efterfrågan är stark och försäljningen växt. Även orderböckerna har fyllts på i hög takt. 

Så hur ser vi då härifrån och resterande av börsåret 2022. Vår bild är att vi bottnade kortsiktigt den 24:e januari för att nu ta oss över och förbi den nervositet som skapades under månaden. Stärkt av rapporter och med en inflation som sjunker tillbaka. Återöppning av samhället och tydliga vinnare på börsen. Det är som vi skrivit tidigare inte förens i slutet av Q1 eller början av Q2 som vi ser mer tydliga hinder för börsen. Vi förväntar oss en stark period fram tills dess och därefter en mer tveksam utveckling på börserna. Kom ihåg att det är inte förens det känns riktigt bra som det är bra att se över sin risk. Så från ett tekniskt översålt läge där inte mycket nytt egentligen uppkommit ser vi ökad aktieexponering som ett tydligt val i vår allokering.

 För er som är intresserade av hur vi agerar i olika marknadsfaser kan ni läsa mer om detta på vår hemsida HÄR

Hur presterade fonden under månaden.

Plain Capital Bronx minskade med -6,75% och passade på att nyttja en större kassa till att addera aktieexponering.

Största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling tillskrivs Ericsson, Boliden samt Atvexa. Största negativa bidragsgivarna var Mips, Ferronordic, samt Addtech.

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 Utveckling JanUtveckling YTDMålavkastning 8-12%Överavkastning mot målavkastning
Plain Capital Bronx-6,75%-6,75%Ej uppnådd0%

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Tills nästa månadsbrev för februari vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare