cropped-bronx_bla.png

Förvaltarkommentar Juli 2022

Förvaltarkommentar Juli 2022

Stark börs under en varm månad

Plain Capital Bronx avancerade +13,41% under Juli månad. Det var inte bara en vädermässigt varm månad utan varmluften hittade även in på börsen där vi såg starka uppgångar. 

Marknadernas utveckling för månaden

Juli månad bjöd på kraftiga uppgångar på världens börser. Flera bakomliggande faktorer kom att spela in men starkaste anledningen var tecken på att inflationen passerat toppen. Något som investerarna såg som positivt då räntehöjningar eventuellt inte blir så stora som befarat. Men även översålda marknader och täckning av blankningspositioner spelade in. Man kan lite förenklat säga att många aktier sålts ned till låga nivåer samtidigt som tecken på en inflationstopp motiverade köparna samtidigt som viss del av blankningarna täcktes vilket sammantaget skapar en större köpimpuls vilket drev upp index. Låt mig förklara det enklare. Blankare som tagit korta positioner, alltså aktörer som nettosålt aktier i förhoppning att köpa tillbaka dessa till lägre kurser vill inte se positiva signaler som kan få köparna att komma tillbaka och handla upp kurserna. Samtidigt har en stor andel köpare haft en större kassa i väntan på signaler om positiv vändning. Vi hade alltså en större andel kassa vid sidlinjen som vill in i marknaden vid rätt tillfälle. Samtidigt blankare som någon gång ska realisera sina vinster genom att köpa tillbaka aktierna som blankats. När väl data kommer in som skapar lite mer trygghet hos köparna och leder till dubbelt köptryck. Köparna köper för kassan de innehar samtidigt som blankarna blir lite nervösa och börjar täcka sina blankningspositioner genom att köpa tillbaka aktierna. Huruvida vi sett botten är givetvis mycket svårt att avgöra. Men vi återkommer till vår bild lite längre ner i texten under ”kort & lång sikt”

Men låt oss nu titta på hur marknaderna utvecklades under månaden.

Storbolagsindex OMXS30 summerade juli månad med en uppgång om +8,54%. Storbolagsindexet OMXSPI avancerade +12,04%. Så fördel till det bredare indexet OMXSPI för månaden.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi ökade DAX  med +5,48%. 

På andra sidan Atlanten var det även där en positiv utveckling  och S&P500 ökade +9,11%, det industritunga Dow Jones Industrial gick upp +6,73% samtidigt som det tekniktunga NASDAQ100 avancerade +12,55% för månaden. Så med facit i hand en mycket stark månad med fördel till teknikbolagen.

Kort & lång sikt

Efter en mycket stark juli månad förväntar vi oss i det korta perspektivet en viss andhämtning. Den starka uppgången ser vi som en kombination av täckning av blankarnas positioner och ökad optimism från aktörer som haft en större kassahållning och handlat på att inflationen möjligen kan ha passerat toppen. Så med andra ord tror vi på en andhämtning efter en stark uppgång under juli månad. Dock ser vi samtidigt mer optimistiskt på längre sikt då denna oroliga miljö skapat möjligheter att köpa in kvalitativa bolag till attraktiva värderingar att på sikt skapa god avkastning. 

 För er som är intresserade av hur vi agerar i olika marknadsfaser kan ni läsa mer om detta på vår hemsida HÄR

Hur presterade fonden under månaden.

Plain Capital Bronx ökade med +13,41% under juli månad.

Största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling tillskrivs Atvexa som efter bud avancerade +46%. Andra övervägande positiva bidragsgivare var Svolder, G5 samt Vitrolife.

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 Utveckling JulUtveckling YTDMålavkastning 8-12%Överavkastning mot målavkastning
Plain Capital Bronx+13,41%-19,01%Ej uppnådd0%

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Tills nästa månadsbrev för augusti vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare