cropped-bronx_bla.png

Förvaltarkommentar Maj 2022

Förvaltarkommentar Maj 2022

Plain Capital Bronx stod emot en sur börs och klättrade +0,58% under maj månad

Världens börser befinner sig fortsatt i en högvolatil fas där oron om inflation, räntehöjningar och åtstramningar skapar tvära kasst på marknaden. Trotts detta avancerade fonden +0,58% under månaden.

Marknadernas utveckling för månaden

En utmanande marknad med tvära kasst kan skapa goda möjligheter för den aktiva. Att nyttja svaghet i marknaden till att addera exponering i fina bolag under stressade marknadsfaser har historiskt varit en lyckad strategi. Nu när vi befinner oss i en orolig marknadsfas agerar vi nettoköpare i bolag vars värderingar kommit ner till attraktiva nivåer och lyfter blicken för att långsiktigt köpa in oss i bolag vi spanat på under lång tid. Att veta vart botten i marknaden är anser vi är otroligt svårt men ser nu ingångsnivåer som är så pass intressanta att vi succesivt trycker på köpknappen och ökar vår exponering. 

Marknadernas utveckling för månaden var spretig och nedan redogör vi för utvecklingen för dom olika marknaderna.

Storbolagsindex OMXS30 summerade maj månad med en nedgång om -0,79%. Storbolagsindexet OMXSPI föll -1,5%. Så fördel till storbolagsindex för månaden i Sverige.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi höll DAX emot mycket väl och avancerade  med +2,06%. 

På andra sidan Atlanten var det en splittrad utveckling där tech kom att stå som förlorare för månaden.  S&P500 höll emot och avslutade med en svag uppgång om +0,01%, det industritunga Dow Jones Industrial gick upp +0,04% samtidigt som det tekniktunga NASDAQ100 föll med -1,65%. Så med facit i hand en spretig utveckling där tech stod för nedgångarna och Tyskland klarade sig bäst.

Kort & lång sikt

Marknaderna befinner sig i en högvolatil miljö där snabba rörelser varit tongivande under hela året. Inflation, krig, räntor och tillväxdata ihop med löpande nedstängningar och återöppningar i Kina skapar en mycket svårnavigerad marknad. Vi menar att den aktiva med fördel av större kassa kan nyttja rörelserna till att handla in bolag till attraktiva värderingar på sikt och samtidigt använda rörelserna till att skapa avkastning. Vi ser detta året som ett typiskt ”shoppingår” där kraftiga nedgångar kan användas till att handla in och öka den långsiktiga exponeringen i starka bolag som handlats ner till attraktiva värderingar. Kortsiktigt ser vi fortsatt hög volatilitet och oro men väljer att lyfta blicken och investera i oron för att skapa långsiktig värdetillväxt i fonden. Uttrycket ”Buy on fear sell on greed” lämpar sig nog bäst för att beskriva vår nuvarande ansatts och syn på den marknad vi haft sedan en tid tillbaka. 

 För er som är intresserade av hur vi agerar i olika marknadsfaser kan ni läsa mer om detta på vår hemsida HÄR

Hur presterade fonden under månaden.

Plain Capital Bronx ökade med +0,58% och vi fortsätter att succesivt stå som nettoköpare i marknaden.

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 Utveckling MajUtveckling YTDMålavkastning 8-12%Överavkastning mot målavkastning
Plain Capital Bronx+0,58%-17,51%Ej uppnådd0%

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Tills nästa månadsbrev för juni vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare