cropped-bronx_bla.png

Förvaltarkommentar Mars 2022

Förvaltarkommentar Mars 2022

Återhämtning efter en svag period på börsen

Trots ökad oro på världens marknader med krig, inflation och hökagtiga centralbanker avslutades mars månad i positivt territorium på flertalet marknader. Plain Capital Bronx summerade månaden med en uppgång om +3,5%.

Marknadernas utveckling för månaden

Efter två svaga månader på världens börser uppvisade mars månad viss återhämtning. Detta från rejält översålda nivåer på ledande index med krig, inflationsoro och centralbanksuttalanden som bakomliggande faktorer. Europa hade det tuffare än USA som uppvisade positiv utveckling.

Storbolagsindex OMXS30 summerade mars månad med en nedgång om -1,82%. Storbolagsindexet OMXSPI avancerade +1,79%. Så fördel till det bredare indexet OMXSPI för månaden.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi sjönk DAX  med -0,32%. 

På andra sidan Atlanten var det muntrare stämning och S&P500 ökade +3,58%, det industritunga Dow Jones Industrial gick upp +2,32% samtidigt som det tekniktunga NASDAQ100 avancerade +4,22% för månaden. Så med facit i hand en lugnare månad än januari och februari med fördel till den amerikanska marknaden och speciellt teknikbolagen.

Kort & lång sikt

Marknaderna befinner sig i en högvolatil miljö där snabba rörelser skall ses som möjligheter för den aktiva förvaltaren. Bakomliggande faktorer är krig, inflationsoro, hökaktiga tongångar från centralbanker och tillväxtdata. En mix av orosmoln som marknaden reagerar starkt på och navigerar utefter. I denna miljön styr teknisk analys och vi menar att sälja på styrka och köpa på svaghet kommer vara en vinnande strategi under resterande av året. Vår förvaltning baseras på multipla strategier vars syfte är att hantera olika marknadsfaser. Där vi står just nu menar vi är i en marknadsfas där aktiv förvaltning kommer gynnas och möjligheter uppkomma vid större svaghet för långsiktigt god avkastning. På kort sikt har marknaden nu återhämtat delar av nedgången och vi förväntar oss en sidledes marknad med ökad volatilitet. På längre sikt är vi mer positiva om vi blickar in i nästkommande år och ser innevarande år som ett år som kommer bjuda på attraktiva ingångsnivåer i starka bolag som växer med vinst.

 För er som är intresserade av hur vi agerar i olika marknadsfaser kan ni läsa mer om detta på vår hemsida HÄR

Hur presterade fonden under månaden.

Plain Capital Bronx ökade med +3,5% och passade på att ta hem en del vinster för att öka kassahållningen.

Största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling tillskrivs aktiv trading samt innehaven MIPS, NOVOTEK samt GHP Specialty Care.

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 Utveckling JanUtveckling YTDMålavkastning 8-12%Överavkastning mot målavkastning
Plain Capital Bronx+3,5%-13,49%Ej uppnådd0%

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Tills nästa månadsbrev för april vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare