cropped-bronx_bla.png

Förvaltarkommentar Mars 2023

Förvaltarkommentar Mars 2023

Stark utveckling för fonden under mars månad

Vi börjar denna förvaltarkommentar med att ” Risken är som lägst när den känns som störst och är som störst när den upplevs som minst” Men mycket mer om detta längre ner i texten under rubriken kort & lång sikt.

Plain Capital Bronx utvecklades positivt under mars månad och stängde månaden med en uppgång om + 2,9% och summerar årets första kvartal med en utveckling om + 5,86%.

Marknadernas utveckling för månaden

Mars månad blev en mycket volatil månad på världens börser där tech stod för styrkan samtidigt som bankrelaterat fick marknaderna att skaka. 

Storbolagsindex OMXS30 summerade mars månad med en nedgång om – 0,14%. Storbolagsindexet OMXSPI sjönk – 1,24%. Så fördel till storbolagsindex OMXS30 för månaden.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi steg DAX  med + 1,72%. 

På andra sidan Atlanten var det muntrare stämning och S&P500 ökade +3,51%, det industritunga Dow Jones Industrial gick upp +1,89% samtidigt som det tekniktunga NASDAQ100 avancerade +9,46% för månaden. Så med facit i hand en svag månad för den svenska börsen och fördel den amerikanska marknaden där tech stod som överlägsen vinnare för månaden. 

Kort & lång sikt

Vi arbetar som vi beskrivit tidigare aktivt med allokering på kort respektive lång sikt. Vi tänkte i denna förvaltarkommentar beröra hur vi tänker på kort sikt och varför vi fortsatt är positiva till börsåret som helhet. Men vi börjar med vår syn på kort sikt. 

Efter en otroligt stark avslutning på mars månad kan vi nog inte understryka det faktum att positionering och sentiment styr börserna mer än vad som är normalt. Stora svängningar på börserna är för oss synonymt med osäkerhet från investerarna som söker triggers för uppgång då många av dessa innehar eller innehaft en stor andel kassa som de inte vill ska stå utanför börsen när den väl beger sig. Samtidigt finns det en stor osäkerhetsfaktor bestående av hög inflation, krig, räntor och vinstestimat. Med detta i åtanke ser vi fortsatt att risken finns på nedsidan och arbetar aktivt med en högre kassahållning för att hantera den höga volatiliteten till fördel för en långsiktigt värdetillväxt. Vi ser högre risk för nedgång på börserna än möjligheten för uppgång och har därför allokerat fondens medel för att möjliggöra en värdetillväxt i en nedgående marknad och tar sikte på att använda vår förhöjda kassahållning till att köpa in oss i stabila bolag med starka kassaflöden. Så på kort sikt är vi negativa till börsen men ser samtidigt större nedgångar som köpvärda i bolag som straffats för hårt givet deras marknadspositioner. 

På lång sikt och då menar vi främst året som helhet är vi desto mer positiva. Detta med anledningen av att kommande nedgångar i den underliggande ekonomin och en kraftig inbromsning i inflationen drivet av eftersläpande effekter av centralbankernas räntehöjningar kommer få en kraftigare och snabbare inverkan än vad de räknat med. Vad vi menar kommer leda till vinstvarningar och kraftig inbromsning i konsumtionen vilket i sig driver inflationen nedåt i en väldigt snabb takt. Så pass kraftigt i vår mening att centralbankerna framåt halvårsskiftet kommer tvingas att kommunicera betydligt mer duvaktigt. Ni har säkerligen nu läst om pivot. Alltså att centralbankerna sänker räntan. Detta rent historiskt har lett till att marknaderna initialt faller vilket också historiskt visat sig vara den sista fasen i en nedåtgående marknad. Vi är inte där just nu och därmed är vi kortsiktigt mycket försiktiga och inväntar vad vi menar kommer bli en snabb och kraftig och nedgång som även avslutar den nedåtgående fasen. Men tills dess kommer mycket att hända och vi tar fokus på att succesivt nyttja en hög kassa till att profitera i den aktiva delen i vår förvaltning samtidigt som vi växt andelen räntebärande i portföljen.

Vi inledde med att skriva ” Risken är som lägst när den känns som störst och är som störst när den upplevs som minst”. Man kan enkelt beskriva detta med att aktiekurserna och värderingarna ofta är höga när allt känns bra. När allt är så bra det kan bli krävs det inte mycket för att det ska bli lite sämre. Men börsen blickar framåt och om utsikterna ser lite sämre ut kommer även vinsterna och aktiekurserna följa efter. Vad vi menar med detta är att vinsterna har varit mycket bra. Utdelningarna från många bolag fantastiska. Men nu likt en idrottsatlet behöver tiden göra sitt och börserna vila för att få ny kraft, ny tid att anpassa sig och sedan ta ny kraft för att prestera nya rekord. Så på kort sikt ser vi nedgång till en nivå som rättvist beskriver rådande underliggande marknads kondition. Från det läget en bit fram i tiden ser vi mycket goda möjligheter till en attraktiv risk/reward. 

 För er som är intresserade av hur vi agerar i olika marknadsfaser kan ni läsa mer om detta på vår hemsida HÄR

Hur presterade fonden under månaden.

Plain Capital Bronx ökade med +2,9% och passade på att ta hem en del vinster för att öka kassahållningen. Vi ökade andelen räntebärande och hedgade portföljen mot nedgång. 

Största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling tillskrivs aktiv trading genom ökad och minskad andel aktier under perioden.

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 Utveckling MarUtveckling YTDMålavkastning 8-12%Överavkastning mot målavkastning
Plain Capital Bronx+2,9%+5,86%Ej uppnådd0%

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Tills nästa månadsbrev för april vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ansvarigt fondbolag är AIFM Capital AB.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *