cropped-bronx_bla.png

Förvaltarkommentar November 2022

Förvaltarkommentar November 2022

Styrkan fortsatte under november månad

Styrkan fortsatte under november månad och Plain Capital Bronx avancerade 4,52%. Positiv tolkning av inflationsdata satta fart på marknaden med start den 10:e nov för att sedan vandra sidledes. Som vi beskrev i föregående förvaltarbrev såg vi kassahållning vid sidlinjen ihop med en potentiell Short Squezze som starkt bränsle för börserna med största vikt i dom nordiska indexen. Med endast en månad kvar på handelsåret 2022 ser vi två möjliga rörelser kortsiktigt och kommer längre ner i texten redogöra vår kortsiktiga och långsiktiga syn på marknaden. Även varför vi tror på en svagare inledning av börsåret 2023 samt en vändning för en ny bullmarknad med start i Q2 2023.

Marknadernas utveckling för månaden

November månad blev en stark månad på marknaden. Sett till den svenska börsen har en stark USD mot den svenska kronan samt inflation, krig och nervositet varit tongivande. Med något mjukare tongång från centralbankerna och en försvagning av USD mot SEK samt inflationsdata som föll investerarna i smaken återkom riskaptiten från investerarna. Den höga kassahållningen samt den höga andelen blankat kapital vi påpekat tidigare spelade en tydlig roll när marknaderna steg. Men mer om detta längre ner i texten och låt oss titta närmare på hur de olika marknaderna utvecklade sig under perioden.

Storbolagsindex OMXS30 summerade november månad med en uppgång om 6,8%. Storbolagsindexet OMXSPI avancerade  7,96%. Så fördel till det bredare index OMXSPI för månaden.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi ökade DAX  med 8,63%.

På andra sidan Atlanten var det även där en positiv utveckling  och S&P500 ökade med 5,38%, det industritunga Dow Jones Industrial gick upp 5,67% samtidigt som det tekniktunga NASDAQ100 fick se sig besegrad med en uppgång om 5,48% för månaden. Så med facit i hand en stark månad för världens börser.

Kort & lång sikt

På mycket kort sikt och då menat december månad ser vi två möjliga rörelser. Den första och lite mer tråkiga är ett par veckors svaghet. Bakomliggande anledning till detta menar vi är att större delen av vår bild av ett shortsqueeze rally ihop med hög kassahållning träffade marknaden under oktober samt november och nu fört de svenska indexen upp till överköpta nivåer med en kortsiktigt dålig risk/reward. Man kan se det som att vår bild av att en stor kassahållning samt en stor andel blankat kapital och då främst mot de nordiska indexen gav en god möjlighet till uppgångar på marknaden. Detta då ganska lite behövdes för att skapa en oro hos blankarna vilket medför att de täcker sina korta positioner genom att köpa tillbaka aktierna dem blankat. Samtidigt skapar detta en så kallad FOMO ”fear of missing out” hos allokerarna med hög kassahållning. Sammantaget blir dessa två ihop en förstärkt köpkraft. Men även med anledningen av en längre period med nervositet som i sig medför tunnare orderböcker i aktiehandeln och därmed en mindre motståndskraft på ovansidan. Så varför är vi då kortsiktigt mycket försiktiga. Jo för vi menar att detta har spelat ut sig vilket gör att vi nu fokuserar på kommande rörelser. Kommande rörelse enligt oss är vinsthemtagningar efter ett starkt rally. Rörelse två är avslutande styrka runt den sista handelsveckan för börsåret 2022 som vi menar kommer hålla i sig någon vecka in i januari 2023. Därefter och för hela Q1 ser vi risk för en avslutande nedgång som kan komma att bli relativt kraftig då vinstestimat och den höga räntan, inflationen och minskade köpkraften hos konsumenten kommer synliggöras. Vi tror dock på ett starkt börsår 2023 som helhet men innan vi är där ska vi ta oss igenom ett ganska stökigt första kvartal. Därav positionerar vi oss just nu negativt kortsiktigt med målsättningen om att kunna nyttja en större andel kassa till att öka exponeringen mot slutet av första kvartalet 2023.

För er som är intresserade av hur vi agerar i olika marknadsfaser kan ni läsa mer om detta på vår hemsida HÄR

Hur presterade fonden under månaden.

Plain Capital Bronx ökade med +4,52% och passade på att ta hem en del vinster för att öka kassahållningen. Efter en stark och snabb uppgång på marknaden befinner vi oss på överköpta nivåer där vi menar att vinsthemtagning istället för ökad exponering är i fokus. Vidare ser vi ett par veckor av kommande svaghet och nuvarande nivåer anser vi innehar en dålig risk/reward och tar ner risken till en negativ exponering kortsiktigt. Dock ser vi efter ett par veckors svaghet ett troligt scenario för återkommande styrka i slutet av december månad.

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 Utveckling NovUtveckling YTDMålavkastning 8-12%Överavkastning mot målavkastning
Plain Capital Bronx+4,52%-23,71%Ej uppnådd0%

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Tills nästa månadsbrev för december vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *