cropped-bronx_bla.png

Förvaltarkommentar februari 2023

Förvaltarkommentar Februari 2023

Styrkan fortsatte på den svenska aktiemarknaden under februari månad

Fortsatta uppgångar i Sverige men en mer splittrad bild globalt där Sverige utklassar USA som fick se en svagare utveckling. Plain Capital Bronx utvecklades positivt och adderade +0,74% under månaden.

Marknadernas utveckling för månaden

Det var en splittrad bild som spelade ut sig på världens börser under februari månad. Europa avslutade månaden med positiv utveckling samtidigt som de amerikanska indexen redovisade negativ utveckling. Under månaden passade vi på att ta ner risken ytterligare och mer om detta längre ner i vår syn på kort respektive lång sikt. Men först en återblick på hur marknaderna utvecklade sig under månaden.

Storbolagsindex OMXS30 summerade februari månad med en uppgång om +1,28%. Det bredare indexet OMXSPI avancerade +1,2%. Så fördel till storbolagsindexet OMXS30 för månaden. Detta förklaras med att bank som väger tungt i indexet hade en stark månad.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi ökade DAX  med +1,57%. 

På andra sidan Atlanten var bilden inte lika positiv och S&P500 minskade med -2,61%, det industritunga Dow Jones Industrial gick ner -4,19% samtidigt som det tekniktunga NASDAQ100 gick ner blygsamma -0,49% för månaden.  Dow Jones Global Index minskade med -3,05%. Så med facit i hand en splittrad månad med fördel till den europeiska marknaden.

Kort & lång sikt

Föregående månadsbrev inleddes med ”Dont´t fight the FED”. Vi inleder detta månadsbrev med att återigen belysa en rad risker vi ser och varför vi intagit en mycket försiktig allokering med en bild av kommande svaghet främst till den svenska marknaden.

Vår bild i det korta perspektivet är kraftigt negativ då vi menar att den svenska marknaden gått väl starkt i relation till underliggande utveckling och höga inflation. Även med hökaktiga centralbanker och förnyad inflationsoro ser vi risk för större räntehöjningar än vad marknaden räknat med samt en avtagande konsumtion när den höga räntan letar sig ner i konsumtionsleden. 

Vi ser även kraftigt inverterade räntor som inte talar för en så kallad ”soft landing” utan mer en kraftig nedgång. Denna menar vi kan komma snabbt och skarp. Även den 10 åriga amerikanska och svenska räntan uppvisade stegring under februari månad men fick inte den inverkan på investerarna som vi ansåg var motiverad. Vidare och som förlängning på vårt resonemang från januari månads förvaltarkommentar anser vi att kommande vinstnedrevideringar ligger i korten och att värderingarna givet den höga räntan, kommande nedrevideringar och omvärldsoro sammantaget ger en betydande dålig risk/reward på kort sikt i aktier. Med denna bakgrund tog vi ner aktieexponeringen och intog en negativ allokering mot aktier och ökade kassa och ränteplaceringar. Detta inför vad vi menar är en kommande nedgång på marknaderna.

 På lång sikt är vi fortsatt positiva och då menat på året som helhet. Men efter den starka inledningen är det tid för marknaden att ta en välbehövlig paus i uppgångarna innan ny kraft återkommer. Vi ser en tid av höga räntor och skarpa nedgångar på aktiemarknaderna som tillfällen att öka aktieexponeringen igen. Men detta först under sena Q2 eller tidigt Q3 2023.

Avslutningsvis vill vi understryka ”buy on fear sell on Greed”

För er som är intresserade av hur vi agerar i olika marknadsfaser kan ni läsa mer om detta på vår hemsida HÄR

Hur presterade fonden under månaden.

Plain Capital Bronx ökade med +0,74% och passade på att ta hem en del vinster för att öka kassahållningen. Samt öka andelen räntebärande i fondens allokering.

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 Utveckling FebUtveckling YTDMålavkastning 8-12%Överavkastning mot målavkastning
Plain Capital Bronx+0,74%+2,88%Ej uppnådd0%

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Tills nästa månadsbrev för mars vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *