cropped-bronx_bla.png

Handelsstrategier

”Keep it Plain”

Förvaltningen i Plain Capital Bronx baseras på fyra grundläggande strategier. Varje strategi med en plain målsättning om att addera värde till våra investerare över tid. Plain förklarat så kommer marknaden alltid att befinna sig i olika marknadsfaser. Dessa faser är uppåtgående marknadsfas, nedåtgående marknadsfas respektive sidledes marknadsfas. Vår förvaltning syftar till att applicera rätt typ av stretegi inom respektive marknadsfas. Visst låter det plain! Vill ni fördjupa er mer om vår förvaltning och de olika byggstenarna i förvaltningen och inte nöjer er med en Plain förklaring. Läs vidare nedan och låt oss beskriva hur vi arbetar med avancerade modeller för att skapa en Plain avkastning! 

Förvaltningen i Plain Capital Bronx bygger på att anpassa förvaltningen efter rådande marknadsfas. Varje byggsten bestående av aktier, ränta, derivat och trading har en given plats i förvaltningen. Varje byggsten har en funktion och egen strategi baserad på när och i vilken marknadsfas denna byggsten skall appliceras i fonden. Man kan enkelt förklara detta med att en övervikt aktier är en dålig exponering vid negativa marknadsfaser likväl som överexponering i ränta kan vara ett dåligt alternativ i stigande marknadsfaser. Allt detta baserat på att olika tillgångsslag har olika positiva egenskaper i olika marknadsfaser. Vår förvaltning tar sikte på att tillämpa den byggstenen som bäst passar rådande marknadsfas samtidigt som vi proaktivt analyserar för att identifiera kommande marknadsfaser på lång respektive kort sikt. Låt oss nedan bryta ner byggsten för byggsten. 

Byggstenen aktier har alltid en given plats i vår portfölj. Men precis som marknadens olika faser lämpar sig inte aktier alltid som en övervikt i portföljen i negativa marknadsfaser. Alltså när aktiemarknaden går ner under längre perioder. Vår aktiemodell baserar sig på en bred och djup analys utifrån stigande eller fallande marknadsfas där den totala exponeringen ökas vid stigande marknadsfaser och minskas vid negativa marknadsfaser. Investeringsprocessen vilar på en fundamental och teknisk analys där vi löpande analyserar tusentals bolag genom vår egna analysmodell för att hitta dom främsta bolagen att äga under lång tid. Givetvis exkluderar vi alla bolag som vi anser är oetiska och icke hållbara då vi anser att ansvar för miljö och värdeutveckling över tid går hand i hand.

Ränteexponeringen i vår portfölj ökas vid negativa marknadsfaser och minskas vid positiva marknadsfaser. Vi viktar helt enkelt om från aktier till ränta vid tider av längre fallande aktiemarknader. Detta för att ge utrymme för byggsten nummer tre och fyra som är våra mest aktiva byggstenar i förvaltningen.

Tradingen i förvaltningen syftar till att skapa en avkastningsmotor oberoende marknadsfas. Genom att nyttja aktiekursernas rörelser intradag utifrån en egenutvecklad tradingmodell skapar vi avkastning löpande. Marknadens faser kan delas in i stigande marknad ( Bästa lämpliga byggsten Aktier) sidledes utveckling vilket betyder att marknaden går sidledes. Samt fallande marknad. För att på bästa sätt skapa avkastning anpassar vi varje given byggsten till varje given marknadsfas. Tradingen i förvaltningen lämpar sig bäst i sidledes marknadsfaser. Men appliceras även under nedåtgående marknadsfaser så som stigande marknadsfaser. Därav både röd och grön pil ovan för att illustrera under vilka marknadsfaser tardingen används. En motor i förvaltningen.

Derivat används i både stigande och fallande marknadsfaser. I stigande marknadsfaser för att få en bredare marknadsexponering vid kortsiktigt positiv marknadssyn samt som riskminimering (hedge) vid fallande marknadsfaser.