cropped-bronx_bla.png

Förvaltarkommentar Januari 2023

Förvaltarkommentar Januari 2023

Året 2023 inleddes mycket starkt

Januari månad kom att bli en otroligt stark månad på världens börser.  Plain Capital Bronx summerade månaden med en uppgång om +2,12% och tar ner risken efter en mycket stark period.

Marknadernas utveckling för månaden

Året inleddes med rejäla uppgångar. Dessa drivna av lugnare inflationsdata och konjunkturssignaler vilket fick investerarna att trycka på köpknappen. Vi såg även fortsatt en hög grad av short covering eller även kallat short squeeze där blankare av aktier i större utsträckning täcker sina positioner genom att köpa tillbaka aktier. Sammantaget har detta gett ett ökat köptryck där aktörer med hög kassahållning ökar andelen aktier i sina portföljer samtidigt som blankare täcker sina positioner. Men innan vi dyker djupare inom detta ska vi först gå igenom marknadernas utveckling för årets första månad.

Storbolagsindex OMXS30 summerade januari månad med en uppgång om +7,59%. Storbolagsindexet OMXSPI avancerade +7,86%. Så fördel till det bredare indexet OMXSPI för månaden.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi ökade DAX  med +8,65%. 

På andra sidan Atlanten var det även där muntrare stämning och S&P500 ökade +6,18%, det industritunga Dow Jones Industrial gick upp +2,83% samtidigt som det tekniktunga NASDAQ100 avancerade +10,62% för månaden. Så med facit i hand en urstark månad på världens börser.

Kort & lång sikt

”Don´t fight the FED”

Vi befinner oss i en mycket intressant tid på både kort och lång sikt. Vi ska först avhandla vår syn på kort sikt och varför vi är mycket försiktiga i vår allokering på kort sikt. Sedan varför vi fortsatt är positiva till börsåret som helhet. Men låt oss hoppa rakt in i vår korta syn på marknaden. 

På kort sikt är vi just nu mycket försiktiga. Vi har inte bara tagit ner exponeringen utan även allokerat fondens medel för att möjliggöra en positiv utveckling om marknaderna viker neråt från vad vi menar är en överköpt marknad som styrts av en stor portion girighet och short squeeze. Visst ljusnar det smått men det motiverar inte för oss den nivån på index vi befinner oss på just nu. Höga räntor, hög inflation samt en omvärldsbild som inte är allt för ljus kokar ner i att vi anser att marknaden tagit ut svängen på ovansidan väl mycket och väl fort. Vi ser inte heller hur bolagen som grupp skall kunna hålla uppe sina vinster på dessa nivåer och ser kommande nedrevideringar som en risk för aktiekurserna. Vidare har vi centralbanker som kämpar mot hög inflation och inte agerar stimulerande utan åtstramande. Vandrar vi vidare i vår korta vy ser vi en hög nivå på det så kallade ”fear and greed index” där hög girighet nu råder. Inte för oss optimalt att just då öka riskexponeringen utan arbeta mer långsiktigt med riskminskning och fokus på stabilitet framför spekulation. Kan låta som vår bild är dyster men i det korta perspektivet är vi försiktiga när andra är giriga och ser framåt bättre ingångsnivåer. Så sammantaget ser vi ökad risk för nedgång och positionerar oss därefter. Dock är vår bild för helåret positivt då vi menar att vi mot andra halvan av börsåret kommer se en annan bild än den vi ser nu. Vi ser en bild där centralbankerna blir mer duvaktiga och ev intar en stimulerande syn på marknaden efter vad vi fortsatt tror kommer bli ett ganska hårt uppvaknande när höga räntor, konjunktur och minskad köpkraft slår igenom hos såväl retail som på bolagsvinster och orderböcker. Men innan vi är där ska vi vandra igenom en hel del volatilitet. Så med möjligheten att minska och öka aktieandelen tror vi att aktiva förvaltare har goda möjligheter för börsåret 2023. 

Avslutningsvis ställer vi oss frågan hur marknaden agerar på  ”Don´t fight the FED”

 För er som är intresserade av hur vi agerar i olika marknadsfaser kan ni läsa mer om detta på vår hemsida HÄR

Hur presterade fonden under månaden.

Plain Capital Bronx ökade med +2,12% och passade på att ta hem vinster för att öka kassahållningen och hedga portföljen för kommande volatilitet.

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 Utveckling JanUtveckling YTDMålavkastning 8-12%Överavkastning mot målavkastning
Plain Capital Bronx+2,12%+2,12%Ej uppnådd0%

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Tills nästa månadsbrev för februari vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *