cropped-bronx_bla.png

Om fonden

Fondfakta

Fondens namn: Plain Capital Bronx

ISIN-kod: SE0004550176

Fast förvaltningsavgift: 1,75%

Prestationsbaserad förvaltningsavgift: 15% över HWM

Fondens risk: 3 av 7 

Navsättning: Dagligen

Fondens startdatum: 2012-04-20

Fondbolag: AIFM Capital AB (Org. 556737-5562).

Fonddokument: aifmgroup.com/bronx/

BRONX:

Plain Capital Bronx övergripande finansiella målsättning är att uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar.

Genom att fonden är en specialfond innebär detta att fonden har mindre krav på riskspridning än en värdepappersfond. Fonden placerar utan geografisk begränsning.

Förvaltningen är mycket aktiv och genom ett bredare investeringsmandat kan fonden öka respektive minska risken i sin allokering utifrån marknadsfas och förvaltarens marknadssyn.

Fonden placerar i överlåtbara värdepapper, fondandelar, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *